Coronavirus (COVID-19) informatie en genomen maatregelen in regio Utrecht. Lees meer.

Weelderige kasteeltuinen

Het altijd op internationale handel gerichte Nederland, een mild zeeklimaat en het alom aanwezige water zorgden ervoor dat Nederland een Europees centrum voor (exotische) planten en bloemen is geworden. In het rijke Nederland, en ook in de regio Utrecht, legden rijke burgers en edelen fraaie buitens en prachtige tuinen aan. Deze vertonen een grote variatie aan landschapsstijlen en zijn vaak nauwgezet en in originele staat onderhouden, om te getuigen van de variatie aan tuinontwerpen die in de loop der eeuwen de revue zijn gepasseerd.

Landschapsarchitectuur

In de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur zijn Johan David Zocher Sr en zijn zoon Jan David junior zeer actief. Zij veranderden talrijke formele tuinen op deskundige wijze naar een meer landschappelijk geheel. Om deze reden is de tuin van Paleis Soestdijk tot rijksmonument verklaard. Hier vind je ook Kasteel Groeneveld, misschien wel één van de meest gaaf bewaarde Amsterdamse buitenplaatsen, met een tuin aangelegd in Engelse landschapsstijl. Ook Landgoed De Paltz is een prachtig landgoed dat in 1876 werd ontworpen door de landschapsarchitecten Copijn en Springer. De Paltz is een prachtige oud landgoed, gelegen in de lommerrijke bossen tussen de vliegbasis Soesterberg en Soestduinen.