Disclaimer

Visit Utrecht Region verleent u hierbij toegang tot visitutrechtregion.com, hierna te noemen: "de website" en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Visit Utrecht Region en derden zijn aangeleverd. 

Visit Utrecht Region behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Visit Utrecht Region geen zeggenschap heeft. Visit Utrecht Region geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Visit Utrecht Region de inhoud daarvan onderschrijft. 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Visit Utrecht Region en haar licentiegevers.