Natuurgebied De Schammer en Bloeidaal

Locatie

Schammersteeg 2
3835 PT Stoutenburg
Plan je route

Bloemrijke hooilanden, wuivende rietlanden, bruisende beken en zompige moeraslanden.


De Schammer/ Bloeidaal is een natuurgebied ten noorden van Leusden en ten oosten van Amersfoort langs de A28. Het gebied is genoemd naar de historische boerderijplaats ’t Scham die in het gebied stond.

Bloeidaal is in 2007 ingericht en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot natuurgebied met prachtige nat…

Bloemrijke hooilanden, wuivende rietlanden, bruisende beken en zompige moeraslanden.


De Schammer/ Bloeidaal is een natuurgebied ten noorden van Leusden en ten oosten van Amersfoort langs de A28. Het gebied is genoemd naar de historische boerderijplaats ’t Scham die in het gebied stond.

Bloeidaal is in 2007 ingericht en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot natuurgebied met prachtige natte schrale graslanden, rietland en bloemrijk hooiland. Het vormt een trekpleister voor vogels als de kleine plevier, witgatje, boerenzwaluw, grutto, wulp, tureluur en wintertaling. In de winter van 2010-2011 is het agrarisch gebied rond boerderij 't Scham omgevormd tot natuurgebied De Schammer. De Schammer ontwikkelt zich op een bijzondere manier. Voor vogels is het gebied een waar paradijsje geworden. In het voorjaar zijn er volop weidevogels te vinden zoals de kievit, tureluur en de oeverplevier. De torenvalk is bijna permanent aanwezig in het gebied en ook de lepelaar is al meerdere malen gesignaleerd.

Een deel van natuurgebied De Schammer/ Bloeidaal is bestemd voor recreatie. Hier lopen wandel-, fiets-, en ruiterpaden. Ook zijn er picknickweiden. Daarnaast is er een vogelkijkwand met informatiebord waardoor de vogels in De Schammer makkelijk te herkennen zijn. Een ander deel van De Schammer wordt benut als opslagmogelijkheid van grote hoeveelheden regenwater. Het recreatiedeel van het gebied is in beheer bij de gemeente Leusden, het natuurdeel bij het Utrechts Landschap.

Toeristisch Overstap Punt (TOP)

Recreatiegebied De Schammer is tevens een TOP (Toeristisch Overstap Punt). Hier kan de auto geparkeerd worden om daarna heerlijk te wandelen of te fietsen. De TOP is te herkennen aan een zuil met informatie over de omgeving. In het gebied zijn diverse wandelroutes uitgezet. Ook kan er in het gebied heerlijk geskate worden. 

Locatie