Coronavirus (COVID-19) informatie en genomen maatregelen in regio Utrecht. Lees meer.

Team Visit Utrecht Region

Team Visit Utrecht Region - samenwerking

Visit Utrecht Region is een samenwerkingsverband van 10 destinatiemarketingorganisaties (DMO's) in de regio Utrecht. Het project wordt gefinancierd door 19 gemeenten en de provincie Utrecht. De uitvoering is in handen van de regiocoördinator die verantwoording aflegt aan de stuurgroep. Zij werkt voor de uitvoering nauw samen met de 10 betrokken DMO's.

Stuurgroep
 

  • Dennis Sille (Citymarketing Amersfoort)
  • ​Kitty Kusters (Woerden Marketing)
  • Michiel van der Schaaf (RBT Heuvelrug & Vallei)
  • Ronald Besemer (Utrecht Marketing)

Regiocoördinator
 

  • Marianne Groen