Extra impuls voor herstel van gastvrijheidssector

Gedeputeerde Arne Schaddelee lanceert eerste campagne

Utrecht, 2 juli 2021 - Vandaag is de campagne ‘Buitenleven in regio Utrecht’ gelanceerd door gedeputeerde Arne Schaddelee, samen met Michiel van der Schaaf (directeur Regionaal Bureau (RBT) Heuvelrug & Vallei) en Marianne Groen (regiocoördinator Visit Utrecht Region). De destinatiemarketing organisaties (DMO’s) in regio Utrecht slaan de handen in één en lanceren samen een campagne die geheel 2021 doorloopt, met als doel de gastvrijheidssector in provincie Utrecht te herstellen.

De gastvrijheidssector in regio Utrecht is zeer hard getroffen door de noodzakelijke maatregelen n.a.v. de Coronapandemie. De sector is een belangrijke aanjager van bestedingen in veel andere sectoren. Vraagherstel in de toeristische sector, economisch en sociaal, is daarom meer dan ooit van levensbelang. Hoe sneller de sector herstelt, hoe groter de kans dat het bedrijfsleven en andere toeristische aanbieders ook op lange termijn overleven, werkgelegenheid behouden blijft en voorzieningen en leefbaarheid in vooral kleinere gemeenschappen in onze provincie in stand kunnen blijven.

Extra impuls vanuit Provincie Utrecht
Op initiatief van de Innovatietafel Toerisme Heuvelrug en RBT Heuvelrug & Vallei (met steun van de andere marketingorganisaties in de provincie Utrecht) is er een plan uitgewerkt om de toeristisch-recreatieve sector een extra steuntje in de rug te geven met als doel zo snel en duurzaam mogelijk vraagherstel. De campagne ‘Buitenleven in Utrecht’ is één van de drie projecten binnen dit plan. De drie projecten binnen het impulsplan hebben allemaal dezelfde doelen: Spreiding van bezoekers van recreatiegebieden, focus op informeren van mensen in de regio en mensen op een veilige manier laten genieten van de regio. Arne Schaddelee, gedeputeerde van de provincie Utrecht: “Deze Buitenleven-campagne nodigt de inwoners van de provincie uit om hun eigen woonomgeving te ontdekken. Er is zoveel moois te beleven in deze regio. Nu we er weer op uit mogen trekken, hopen we dan ook dat mensen hier gehoor aan geven. Dat is ook goed voor de recreatieondernemers, die met veel aanloop weer kunnen herstellen van een moeilijke tijd. Met de extra steun vanuit de provincie Utrecht komt de sector er weer bovenop.”

Verantwoord genieten van het buitenleven in regio Utrecht
De campagne is van start gegaan om regiobewoners te verleiden om bekende en minder bekende plekken in de regio te ontdekken. In de campagne wordt het onderscheidende aanbod van de provincie geëtaleerd aan de hand van de verhaallijnen Kastelen & Buitenplaatsen, Waterlinies en Hollandse Ambachten. Daarnaast wordt er met duurzaam voedsel en streekproducten ook letterlijk inhoud gegeven aan het ‘genieten’, ook als extra impuls voor de horeca. Om deze locaties, en de regio in zijn geheel, aan elkaar te verbinden wordt er extra aandacht besteed aan fietsen en wandelen. In samenwerking met Routebureau Utrecht worden de routes van de drukte af en het fietsen in eigen regio extra onder de aandacht gebracht. Op deze manier proberen de DMO’s het OV, wegennet en parkeerplaatsen niet onnodig te belasten en duurzame mobiliteit te stimuleren. Laura Nieuwenhuis, projectleider en aanjager van de campagne: De diversiteit van de regio komt in deze campagne geweldig samen. Elk gebied heeft zijn unieke kenmerken, wat maakt dat het dé regio bij uitstek is om te genieten van het buitenleven.”

Boodschap campagne: Kom naar buiten
Vanaf vandaag is voor alle regiobewoners de boodschap ‘Kom naar buiten en geniet van regio Utrecht’. De campagne uitingen zijn terug te zien op social media, diverse websites, posters door de hele regio en in de Recreatiekrant Regio Utrecht. Ook wordt de samenwerking opgezocht met diverse bloggers en influencers.

Wilt u ook genieten van het buitenleven in regio Utrecht? Neem een kijkje op de website: visitutrechtregion.nl/buitenleven