99 % gastvrijheidssector in provincie Utrecht wordt geraakt door corona(maatregelen)

Utrecht, 22 april 2020 - Uit onderzoek onder meer dan 500 ondernemers in de gastvrijheidssector blijkt hoe groot de impact is van (de maatregelen) i.v.m. het coronavirus. Op een schaal van 0 tot 100 (geen tot enorme impact) komt de gemiddelde score uit op 89.

Meer dan 70 % van de ondernemers geeft aan volledig gesloten te zijn en ook heeft men te maken met annuleringen, minder gasten en minder boekingen. Zo ervaart 80% van de ondernemers een daling van 76 – 100 % van de gasten in de afgelopen maand.

Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de omzet. Ruim 7 op de 10 ondernemers (73%) binnen de gastvrijheidssector geeft aan dat 76 – 100 % van de boekingen in omzet wordt geannuleerd. Dit resulteert bij de respondenten nu al in een geschat omzetverlies van meer dan 140 miljoen euro (verloren omzet en geschat omzetverlies).

Slechts 1 % geeft aan dat op dit moment de bedrijfsvoering niet beïnvloed wordt door de crisis.

Ondersteuning en opstart

Er is heel veel behoefte aan financiële ondersteuning (kwijtschelding/uitstel betaling van huur, leges, toeristenbelasting, regelingen personeelskosten, etc.). Daarnaast is er behoefte  aan uitwisseling van tips en ervaringen en aan extra inzet op (herstel)campagnes en promotie, wanneer dit weer mogelijk is.

Er zijn ook zorgen om de haalbaarheid van de 1,5 meter economie vanuit sommige ondernemers. Hoe is dit te realiseren in bijv. een kleine rondvaartboot of lunchroom en blijft er dan ook financiële ondersteuning voor de gemiste omzet zodat de vaste lasten betaald kunnen worden en het personeel niet ontslagen hoeft te worden?

Marianne Groen, coördinator Visit Utrecht Region: “De resultaten van het onderzoek zijn zeer verontrustend, maar helaas niet verrassend. Het bevestigt de schrijnende verhalen die de DMO’s dagelijks horen van hun partners. Helaas zijn ook de eerste faillissementen inmiddels bekend gemaakt en met de verlenging van de lockdown tot in ieder geval 20 mei en het annuleren van evenementen tot 1 september wordt de sector zwaar getroffen.

We zijn, in nauwe samenwerking met de provincie, daarom ook bezig om ondernemers nog beter te kunnen ondersteunen naast het communiceren over thuisblijfactiviteiten wat nu al gebeurt. Denk hierbij aan de informatievoorziening voor ondernemers en het stimuleren van kennisuitwisseling tussen gemeenten. Ook het voeren van (herstel)campagnes ter promotie van de vele mogelijkheden om in onze regio te recreëren en vakantie te vieren staat hier hoog op de agenda. Uiteraard zijn deze flexibel zodat we in kunnen spelen op de dan van toepassing zijnde maatregelen, bijvoorbeeld wanneer de horeca of musea weer open kunnen (met inachtneming van de 1,5 meter), maar we kijken ook naar de langere termijn wanneer er ook weer buitenlandse bezoekers zullen gaan komen. Daarnaast zijn we als regio Utrecht aangehaakt bij het landelijk Offensief duurzaam herstel bestemming NL (NBTC) met partijen uit heel Nederland om gezamenlijk de gastvrijheidssector in Nederland te kunnen herstellen.

Er is veel geld en energie nodig om dit allemaal te realiseren, zowel vanuit de lokale als landelijke overheid. Daarnaast kan iedereen natuurlijk zijn eigen kleine bijdrage leveren door bijvoorbeeld te bestellen bij lokale ondernemers, waardebonnen te kopen en zodra het weer mogelijk is te genieten van een dagje uit of vakantie in regio Utrecht!“

Bekijk de onderzoeksresultaten

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Visit Utrecht Region, een samenwerkingsverband van destinatiemarketingorganisaties (DMO’s) in de provincie Utrecht en werd gecoördineerd door Citymarketing Regio Amersfoort, RBT Heuvelrug & Vallei, Utrecht Marketing en Woerden Marketing in nauwe samenwerking met de provincie Utrecht.   

De enquête is verspreid door de betrokken DMO’s, enkele gemeenten en Koninklijke Horeca Nederland onder ondernemers in de gastvrijheidssector. Het onderzoek vond plaats in de periode van 2 t/m 13 april via een online enquête.

De enquête is ingevuld door 512 ondernemers die actief zijn in de gastvrijheidssector in de provincie Utrecht. Het gaat hier om verblijfslocaties en accommodaties, dagrecreatie, (culturele) attracties en instellingen, retail en horeca, zowel gericht op de leisuremarkt als zakelijk bezoek. 

Download de data van het onderzoek