Stichting Cuneragilde Rhenen wil een ruime bekendheid geven aan de cultuurhistorie en historische monumenten van Rhenen. Rhenen heeft vele historische monumenten en locaties binnen haar gemeentegrenzen. Inwoners en bezoekers zijn zich vaak niet bewust van de (historische) waarde die deze objecten hebben. Wij proberen het besef hiervan te vergroten.

Onder de monumenten en cultuurhistorische landschappen vallen de gotische Cunerakerk, de gotische Cuneratoren met carillon (beiaard), de stadskern met voorbeelden van de Delftse School architectuur, het Militair Ereveld, de Koningstafel en de ringwalburcht op de Grebbeberg, de glooiende hellingen van de stuwwal met zijn landgoederen, etc.

Onze vrijwilligers begeleiden rondleidingen en geven informatie. Dat doen zij aan de bewoners en bezoekers van de gemeente, schoolklassen en andere belangstellenden. Daarnaast organiseert het gilde bespelingen van de beiaard van de Cuneratoren.

Het Cuneragild…

Stichting Cuneragilde Rhenen wil een ruime bekendheid geven aan de cultuurhistorie en historische monumenten van Rhenen. Rhenen heeft vele historische monumenten en locaties binnen haar gemeentegrenzen. Inwoners en bezoekers zijn zich vaak niet bewust van de (historische) waarde die deze objecten hebben. Wij proberen het besef hiervan te vergroten.

Onder de monumenten en cultuurhistorische landschappen vallen de gotische Cunerakerk, de gotische Cuneratoren met carillon (beiaard), de stadskern met voorbeelden van de Delftse School architectuur, het Militair Ereveld, de Koningstafel en de ringwalburcht op de Grebbeberg, de glooiende hellingen van de stuwwal met zijn landgoederen, etc.

Onze vrijwilligers begeleiden rondleidingen en geven informatie. Dat doen zij aan de bewoners en bezoekers van de gemeente, schoolklassen en andere belangstellenden. Daarnaast organiseert het gilde bespelingen van de beiaard van de Cuneratoren.

Het Cuneragilde werkt nauw samen met het VVV van Rhenen, het Stadsmuseum, de Oorlogsgravenstichting, de Historische Vereniging Oudkamer Rhenen en Omstreken, de gemeente Rhenen en vele andere culturele en maatschappelijke organisaties. Het Cuneragilde is een organisatie van vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. Alle bestuurders en vrijwilligers zijn onbezoldigd. De verkregen inkomsten worden bestemd voor de dekking van de organisatiekosten en voor financiƫle initiatieven op cultureel gebied in de gemeente Rhenen, zoals de bespeling van de beiaard en de ondersteuning van exposities en museumaankopen.

Locatie