Fort de Bilt

Fort De Bilt ligt aan de oostkant van Utrecht vlakbij de Berekuil. Het wordt in tweeën gedeeld door de weg van Utrecht naar De Bilt en Zeist. Op het noordelijk deel is de Stichting Vredeseducatie gevestigd met het educatieve ‘Herinneringscentrum voor de Toekomst’. Scholieren leren hier in een interactieve tentoonstelling over vooroordelen, diversiteit, pesten en het zondebokverschijnsel. De geschiedenis van het verzet in de Tweede Wereldoorlog wordt aan de leefwereld van kinderen gekoppeld. Het zuidelijk deel van het fort is in gebruik bij de Koninklijke Marechaussee en niet toegankelijk.

Een stukje geschiedenis
Het Fort op de Bildtstraat of het Fort aan de Bil…

Fort De Bilt ligt aan de oostkant van Utrecht vlakbij de Berekuil. Het wordt in tweeën gedeeld door de weg van Utrecht naar De Bilt en Zeist. Op het noordelijk deel is de Stichting Vredeseducatie gevestigd met het educatieve ‘Herinneringscentrum voor de Toekomst’. Scholieren leren hier in een interactieve tentoonstelling over vooroordelen, diversiteit, pesten en het zondebokverschijnsel. De geschiedenis van het verzet in de Tweede Wereldoorlog wordt aan de leefwereld van kinderen gekoppeld. Het zuidelijk deel van het fort is in gebruik bij de Koninklijke Marechaussee en niet toegankelijk.

Een stukje geschiedenis
Het Fort op de Bildtstraat of het Fort aan de Biltsetraatweg werd gebouwd tussen 1816 en 1819 en moest de ingang aan de oostzijde van Utrecht afgrendelen. De weg werd er toen omheen geleid. Vanwege toenemend verkeer werd de Biltsestraatweg in 1930 verbreed en dwars door het fort getrokken. Daardoor werd het fort en de bomvrije kazerne in tweeën gedeeld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden op het fort 140 mannen gefusilleerd. Een monument, een klokkenstoel, de dodenbunker en naamplaten herinneren aan deze gebeurtenis. Jaarlijks vindt bij het monument de herdenking plaats van de omgekomen verzetsstrijders.

Locatie