Het Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht is 150 jaar geleden in 1872 gebouwd om te kunnen blijven wonen en werken onder zeeniveau. Vanwege dit jubileumjaar staat het gemaal in de avonduren in het blauwe licht. Het veenweidegebied van West-Nederland is qua waterhuishouding een omgekeerde wereld: de meeste huizen liggen er lager dan de rivieren. Dat is niet altijd zo geweest.

Duizend jaar geleden lag alle land nog boven de afwaterende stromen. Hoe heeft dat gebied zo ver kunnen zinken? Welke problemen gaf dat voor de waterhuishouding? Welke vernuftige oplossingen hebben de mensen door de eeuwen bedacht om het water de baas te blijven? En wat is er nodig om in de toekomst de voeten droog te houden?

Maquettesfilmskaarten en originele machines in Gemaal De Hooge…

Het Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht is 150 jaar geleden in 1872 gebouwd om te kunnen blijven wonen en werken onder zeeniveau. Vanwege dit jubileumjaar staat het gemaal in de avonduren in het blauwe licht. Het veenweidegebied van West-Nederland is qua waterhuishouding een omgekeerde wereld: de meeste huizen liggen er lager dan de rivieren. Dat is niet altijd zo geweest.

Duizend jaar geleden lag alle land nog boven de afwaterende stromen. Hoe heeft dat gebied zo ver kunnen zinken? Welke problemen gaf dat voor de waterhuishouding? Welke vernuftige oplossingen hebben de mensen door de eeuwen bedacht om het water de baas te blijven? En wat is er nodig om in de toekomst de voeten droog te houden?

Maquettesfilmskaarten en originele machines in Gemaal De Hooge Boezem geven op aanschouwelijke wijze een antwoord op al die vragen.  Groepen zijn –  op afspraak – het gehele jaar welkom. De reguliere openingstijden van het Gemaal zijn van 1 april t/m 31 oktober van woensdag t/m zondag van 13.00-16.00 uur. Klik hier voor onze folder. Voor bezoekers aan het Gemaal ligt allerlei documentatie klaar. 

Kijk voor meer informatie op de website van Gemaal de Hooge Boezem.

Locatie