Linie van Linschoten

De linie van Linschoten was onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Eind 18e eeuw is de Linie van Linschoten tussen Montfoort en Linschoten in gebruik genomen. Eind 19e eeuw is de Nieuwe Hollandse Waterlinie aangelegd en verloor de Linie van Linschoten zijn functie. De grondvormen zijn toen verwijderd maar de contouren van de linie zijn nog duidelijk zichtbaar in het landschap. Het Schansbos dat op de voormalige gracht is ontstaan verraad de aanwezigheid van de linie en ook het slotenpatroon markeren de Linie in het landschap.

De historische linie is zichtbaar in het landschap van L…

De linie van Linschoten was onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Eind 18e eeuw is de Linie van Linschoten tussen Montfoort en Linschoten in gebruik genomen. Eind 19e eeuw is de Nieuwe Hollandse Waterlinie aangelegd en verloor de Linie van Linschoten zijn functie. De grondvormen zijn toen verwijderd maar de contouren van de linie zijn nog duidelijk zichtbaar in het landschap. Het Schansbos dat op de voormalige gracht is ontstaan verraad de aanwezigheid van de linie en ook het slotenpatroon markeren de Linie in het landschap.

De historische linie is zichtbaar in het landschap van Linschoten. Je kunt hier een vier meter lange betonnen maquette van de linie bewonderen. Deze is gelegen langs het fietspad. De Linie van Linschoten was meer dan een kilometer lang en had wallen van vier meter hoog, omringd door grachten. Vanaf de 19e eeuw werden de wallen afgegraven en de grachten gedempt. Het verdedigingswerk is nu weer herkenbaar voor fietsen en wandelaars dankzij de maquette.


Locatie