Korenmolen de Hoop Bunschoten

De Stichting Korenmolen De Hoop Bunschoten is opgericht met als belangrijkste doel het herbouwen van de molen. Korenmolen De Hoop was immers eeuwenlang een van de beeldbepalende panden van de gemeente Bunschoten.

Met de herbouw van de molen werd in november 2007 gestart. Aan de rand van de Stadsgracht verrees in de loop van 2008 de nieuwe molen. In april 2009 was de molen klaar en is het dorpsbeeld hersteld. Sinds die tijd draaien de wieken van Korenmolen de Hoop minstens twee keer in de week. Een prachtig gezicht. Maar ook fascinerend om te zien hoe de wieken de mechanismes in de molen aandrijven en hoe van graan meel wordt gemalen. Meel dat door plaatselijke bakkers wordt gebruikt om brood te bakken.

Een molen is een fascin…

De Stichting Korenmolen De Hoop Bunschoten is opgericht met als belangrijkste doel het herbouwen van de molen. Korenmolen De Hoop was immers eeuwenlang een van de beeldbepalende panden van de gemeente Bunschoten.

Met de herbouw van de molen werd in november 2007 gestart. Aan de rand van de Stadsgracht verrees in de loop van 2008 de nieuwe molen. In april 2009 was de molen klaar en is het dorpsbeeld hersteld. Sinds die tijd draaien de wieken van Korenmolen de Hoop minstens twee keer in de week. Een prachtig gezicht. Maar ook fascinerend om te zien hoe de wieken de mechanismes in de molen aandrijven en hoe van graan meel wordt gemalen. Meel dat door plaatselijke bakkers wordt gebruikt om brood te bakken.

Een molen is een fascinerend bouwwerk. De technieken die vroeger zijn bedacht om een molen zo licht en zoveel mogelijk te laten draaien, spreken nog steeds tot de verbeelding. Prachtig om te zien hoe de wieken altijd precies in de richting van de wind kunnen worden gedraaid. Het is geen museum, maar een stuk levende historie aan de rand van de middeleeuwse stad Bunschoten.

Aan de rand van de oude Stadsweiden van Bunschoten, is in 2007 begonnen met de herbouw van Korenmolen de Hoop. Precies veertig jaar nadat de laatste restanten van de oude molen waren gesloopt, kon worden gestart met de bouw van een nieuwe molen. Een project dat in 2001 was gestart met als doel om de verdwenen molen van Bunschoten in het stadsgezicht terug te brengen. Eeuwenlang stond er immers een molen in Bunschoten. Na de opkomst van motoren, raakte de molen in verval. Nadat in 1930 de kap, de wieken en de stelling waren verwijderd, werd in 1967 de overgebleven romp gesloopt.       

Geschiedenis
De gesloopte molen was in 1899 vanuit de Zaanstreek verplaatst naar Bunschoten. De molen kwam in de plaats van een zogenaamde grondzeiler. Dat is een molen waarbij de wieken tot vlak boven de grond draaien. Om de een of andere reden was er behoefte aan een molen met een gemetselde onderbouw. Waarschijnlijk om een betere windvang te krijgen en tegelijk wat meer ruimte te creëren. 

Waarom de naam De Hoop?
De korenmolen heeft de naam De Hoop. De keuze voor die naam was niet moeilijk omdat de oude molen dezelfde naam had.
De Hoop is een heel bekende naam voor molens. Er zijn in Nederland ongeveer 65 molens waarin het woord ‘Hoop’ voorkomt. Zestig keer is dat gewoon als ‘De Hoop’ en daarnaast in namen als Op Hoop van Beter, De Goede Hoop, Hoop doet Leven en De Hoop en Verwachting.

Het woord ‘hoop’ verwijst in dit verband naar de verwachting van de molenaar om op een goede wind, de molen te kunnen laten draaien. Zonder wind kon een molenaar niet malen en dus niets verdienen. In dat verband is een vergelijking te maken met historische zeilschepen. Veel van die schepen hadden een naam waarin het woord hoop of verwachting voorkomt en ook dat verwijst eveneens naar een goede wind. Net als voor molenaars, was voor schippers wind een noodzaak om hun beroep te kunnen uitoefenen.

Openingstijden

  • Elke maandag gesloten
  • Elke dinsdag gesloten
  • Elke woensdag 10.00 - 17.00 uur
  • Elke donderdag gesloten
  • Elke vrijdag gesloten
  • Elke zaterdag 10.00 - 17.00 uur
  • Elke zondag gesloten

Prijzen

  • Gratis
  • € 60,00 Voor bezichtiging, rondleiding of fotoreportages buiten de normale openingstijden van de molen kunt u contact opnemen met molenaar Wim Endendijk: tel. 06 14 04 11 60 | E-mail: wim.irma.endendijk@ziggo.nl

Locatie