Innudatiegebied Oude Hollandse Waterlinie Hekendorp

Dit gebied was het smalste stuk van de Oude Hollandse Waterlinie. Door middel van de Goejanverwelle sluis kon het gebied tussen de Enkele en de Dubbele Wiericke geïnundeerd (onder water gezet) worden.

Door polders langs de grenzen van Holland en Utrecht onder water te zetten, zou het Franse leger enkel over de smalle en onverharde dijken toegang hebben tot Holland. Het ondergezette land was te diep om door heen te waden, maar te ondiep om te bevaren. Deze dijken konden met relatief weinig soldaten worden verdedigd.

Het jaar 1672 is een van de meest chaotische en onzekere jaren uit de Nederlandse geschiedenis en staat bekend als het Rampjaar. Volgens een Nederlands gezegde was "het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos". In dit jaar begon de Hollandse Oorlog en werd de jonge Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in het voorjaar aangevallen door Frankrijk, Engeland, Münster en Keulen.

Locatie